UNIVERSELL UTFORMING

Universell utforming

VRM har spesialisert seg på universell utforming / taktil merking av bygg. Dette for at alle skal kunne ferdes trygt i bygget de befinner seg i. Redusert funksjonsevne følger ofte med økt alder. I løpet av et liv kan de fleste av oss oppleve en funksjonsnedsettelse, og dårlige planløsninger gjør det vanskelig å orientere seg i publikumsbygg og fellesarealer, noe som kan bedres ved universell utforming.

Det skal være enkelt å finne resepsjonsdisk, venteområde, trapp, heis og å vite hvilken etasje man er i til enhver tid. Blendingsfri belysning, kontraster, ryddige gangbaner, samt ledefelt og ledelinjer der dette er nødvendig, er grep som gjør det lettere for alle å finne fram i bygg. Dette kan VRM hjelpe deg med, fra A-Å.

Vi leverer følgende innenfor universell utforming:

  • Taktile indikatorer i vinyl/sink/rustfrie og syrefaste til bruk som farefelt øverst i trapper
  • Taktile plater i aluminium, stål og messing
  • Trappemarkering i aluminium, myk-/hardplast, spesialfarger, glassfiber trappeneser, tape osv.
  • Oppmerksomhetsfelt nedenfor trapper og i ledelinjeområder
  • Ledelinjer i aluminium, børstet stål, sink, osv.
  • Taktile skilt for vegg med symboler og blindeskrift

91 91 60 60

VRM DRIFT AS
Sutterøygata 7,
7502 Stjørdal

Foretaksregisteret
NO 995 475 405 MVA

post@vrm.no

+47 91 91 60 60

Designed by Digiworks